Your browser fingerprint:

Regulament concursuri

REGULAMENTUL CAMPANIEI

„Bucura-te de primavara cu ofertele Hyllan Pharma”

Organizata in perioada 08 Martie 2022 – 10 Martie 2022

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL

1.1 Organizatorul Campaniei promotionale ” Bucura-te de primavara cu ofertele Hyllan Pharma” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este societatea comerciala HYLLAN PHARMA S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Str. Turturelelor nr. 11A, Et. 2, sector 3,  inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/4681/2007, Cod de Inregistrare Fiscala  RO21293833, cont IBAN RO93BTRLRONCRT0410210401, deschis la Banca Transilvania Sucursala Mariott, reprezentata legal prin Schiopu Dan Traian, Director General, denumita in continuare “Organizatorul”.

1.2 Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament ce este obligatoriu pentru toti participantii. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei publicitare (denumit in continuare “Regulamentul”).

1.3 Regulamentul si eventualele acte aditionale, vor fi disponibile, in mod gratuit, oricarui solicitant pe site-urile profecund.ro, normens.ro, estroplus.ro, proimunitate.ro si la sediul Organizatorului, pe intreaga durata de desfasurare a Campaniei sau trimitand o solicitare scrisa la sediul Organizatorului mentionat la Sectiunea. 1.1.

1.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice modificari ulterioare vor fi aduse la cunostinta publicului in Magazinele Online ProFecund, NorMens, EstroPlus si ProImunitate. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau inceta Campania, fara o notificare prealabila in acest sens.

1.5 Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului de catre participanti si a modificarilor acestuia, atata timp cat acestea pot fi consultate gratuit de catre participanti conform celor mentionate in Sectiunea 1.3. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Campaniei.

1.6 Prevederile din acest Regulament sunt intocmite in conformitate cu dispozitiile aplicabile din Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si sunt obligatorii pentru toti participantii.

1.7 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania promotionala este organizata si se va desfasura exclusiv pe Magazinele Online ProFecund, NorMens, EstroPlus si ProImunitate accesand urmatoarele adrese: www.profecund.ro, www.normens.ro, www.estroplus.ro si www.proimunitate.ro.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura in perioada 08 Martie 2022 – 10 Martie 2022 (numita in continuare „Durata Campaniei”). Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Campaniei pe parcursul derularii acesteia, conform prevederilor de la Sectiunea 1 de mai sus.

3.2. Dupa incheierea Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1. La aceasta Campanie participa toate produsele din portofoliul Hyllan Pharma comercializate in magazinele online ProFecund, NorMens, EstroPlus si ProImunitate, in limita stocului disponibil.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. La Campanie poate participa orice persoana fizica, rezidenta in Romania, (denumite in continuare „Participanti”) cu varsta de minimum 18 ani impliniti pana la data inceperii Campaniei, si achizitioneaza din Magazinele Online ProFecund, NorMens, EstroPlus si ProImunitate unul sau mai multe Produse Participante in perioada de desfasurare a Campaniei.

5.2. Nu pot participa la Campanie: persoanele juridice, indiferent de natura acestora sau persoanele fizice autorizate (PFA), precum si persoanele fizice cu varsta sub 18 ani si cei care nu sunt rezidenti in Romania.

5.3. Participarea la Campanie implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOTIONALA

6.1 Im perioada Campaniei, Participantii trebuie sa achizitioneze unul sau mai multe Produse Participante la Campanie.

6.2. Cumparatorii vor primi cate un produs cadou la fiecare comanda de Produse Participante plasata in Magazinele Online ProFecund, NorMens, EstroPlus si ProImunitate, astfel:

SECTIUNEA 7. FORTA MAJORA

7.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

7.2. Daca o situatie de Forta Majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform dreptului comun. In cazul in care Organizatorul invoca Forta Majora, acesta este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 15 zile de la aparitia cazului de Forta Majora.

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE

8.1. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale ocazionate de desfasurarea Campaniei.

SECTIUNEA 9. LITIGII

9.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii sau imaginea Organizatorului sau a afiliatilor acestuia.

10.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei participari in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

10.3. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de catre Organizator in privinta calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei.

10.4. Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie, cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate ale Organizatorul sau ale persoanelor pentru care Organizatorul trebuie sa raspunda.

SECTIUNEA 11. DISPOZITII FINALE

11.1. Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

11.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, prin intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare prin publicarea prealabila a acestor modificari.

11.3. In cazul in care o anumita prevedere a prezentului Regulament este declarata nula, celelalte prevederi raman valabile/valide in masura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta conditiilor declarate nule. In masura posibilului, conditiile anulate se inlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

Prezentul Regulament va fi pus la dispozitie pe Magazinele Online ProFecund, NorMens, EstroPlus si ProImunitate, fiind redactat si semnat in original astazi, 08.03.2022.

Organizator,

HYLLAN PHARMA S.R.L.

Dan Traian Schiopu – Director General

Alatura-te comunitatii Facebook/Proimunitate

Iti promitem ca te vom tine la curent cu cele mai noi informatii si cu toate ofertele promotionale.